شماره حساب های فروشگاه

نکته: اولين فردي که اطلاعات صحيح پرداخت را از طریق فرم تماس با ما ارسال کند، صاحب حساب شناخته مي شود لذا برای جلوگیری از هر سوء استفاده، مشخصات پرداختی خود را در اختیار دیگران قرار ندهید،

نکته: بعد از واریز وجه مشخصات خرید خود را به همراه شماره تراکنش یا پیگیری و یا عکس از فیش واریز از طریق فرم تماس با ما، در اختیار ما گذاشته.

 

شماره حساب های فروشگاه:

بانک ملت

به نام احسان داداشی خانقاه
شماره کارت 6104-3372-2110-0256​
شماره حساب 4327861609
شناسه شبا IR-720120010000004327861609