بک آپ(فایل های) بازی هایی که به طور مستقل برای خود لانچر دارند.

Other Backups

هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.